O nás

Vitajte na našich internetových stránkach www.mojeskusenosti.sk

Projekt MOJE SKÚSENOSTI má za úlohu dať možnosť širokej verejnosti podeliť sa navzájom o svoje kladné alebo záporné skúsenosti a poukazovať na rôzne postrehy, chyby, nedostatky v rôznych oblastiach, s ktorými sa stretávame v bežnom živote.

Dennodenne sme svedkami nepoctivého konania a nečinnosti zo strany rôznych firiem, spoločností a inštitúcií. Chceme dať verejnosti možnosť podeliť sa o svoje kladné alebo záporné skúsenosti a tým predchádzať nepríjemnostiam, s ktorými sú spojené zlé rozhodnutia.

Stáva sa, že pri návšteve na úradoch a inštitúciách sú zamestnanci neprofesionálni, neochotní poradiť a ich správanie nepatrí na verejné miesto, kde majú byť nápomocní druhým. Alebo práve naopak. Pri vybavovaní na úrade ste boli veľmi profesionálne a bez problémov vybavení a ste veľmi spokojní.

Tak podeľte sa so všetkými !!!!!

Portál dáva možnosť k pridávanej skúsenosti pridať aj dokumenty, ako napríklad fotografie , ktoré nesmú obsahovať osobné údaje. Tým prispejete k väčšej vierohodnosti Vašej skúsenosti.

Pri využívaní služieb portálu www.mojeskusenosti.sk sú všetci užívatelia povinní dodržiavať ETICKÝ KÓDEX a PODMIENKY POUŽÍVANIA.

Scroll to Top